Skip to main content
Otsi
0

EESTI ÜLIÕPILASTE 2016 a LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED KLASSIKALISES LAMADES SURUMISES – juhend

 

 1. EESMÄRK. Selgitada Eesti üliõpilaste parimad ja ergutada klassikalist lamades surumist Eesti kõrgkoolides ja mujal.
 2. AEG JA KOHT. Võistlused toimuvad laupäeval, 7. mail2016 algusega kell 11.00 Tartumaal, Kõrveküla Spordihoones. Kaalumine 9.00-10.30.
 3. KORRALDAMINE. Võistlused organiseerib Eesti Akadeemiline Spordiliit koostöös Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubiga ja Tartumaa Spordiliiduga.

Võistluse raames selgitatakse eraldi välja ka Tartu Ülikooli ning Tartumaa noorte  ja juunioride meistrid klassikalises lamades surumises.

Peakorraldaja on Peep Päll (51 17 144).

 1. OSAVÕTJAD. Võistlustest saavad osa võtta nii EASL-iliikmesõppeasutuste ja teiste Eesti kõrgkoolide üliõpilased (k.a. kadetid, magistrandid, doktorandid), kellel on kehtiv üliõpilaspilet (vanusepiiranguid ei ole) ning vilistlased, kes on lõpetanud õppeasutuse 2015. a. või hiljem, aga ka kõik teised soovijad. (v.a. sportlased, kellel kehtib EJTL-i võistluskeeld). Liikmeskoolide üliõpilastele on osalemine tasuta.

Osalemistasu EASL-i liikmeskondamittekuuluvate kõrgkoolide üliõpilastele ja töötajatele on 10 eurot, mida saab tasuda EASL-i pangaarvele (a/k EE462200221011374025) või sularahas kohapeal.

 1. VÕISTLUSTE SÜSTEEM.

Võisteldakse klassikalises lamades surumises (ilma tugisärgita).

Võistlused viiakse läbi Rahvusvahelise Jõutõsteliidu (IPF) poolt tunnustatud võistlusmääruste alusel.

 • Lubatud varustus: randmesidemed ning tõsterihm.
 • NB! Kõik võistlejad peavad kasutama lühikest sportliku riietust: TRIKOOD, sportlikke sisejalatseid,  T-särki.
 • Võistleja on kohustatud kaalumisel ette näitama oma võistlusvarustuse.

VÕISTLUSKORRALDUS:

 • Võisteldakse ringsüsteemis (iga võistleja sooritab esimese katse, siis kõik võistlejad teise katse jne).
 • Esialgne võistlejate jaotamine gruppidesse selgub pärast eelregistreerimist.
 • Korraldajatel on õigus võistlejate gruppide muutmiseks ka võistluspäeval, s.t. pärast kaalumise lõppu.
 • Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos EASL esindajaga võistlustel kohapeal. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.
 • Võistluste ajakava

9.00– 10.30 kaalumine, 11.00 võistluste algus

 1. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE.
 • Mehed võistlevad kehakaalu kategooriates: kuni 74 kg; -83 kg; -93 kg; -105 kg; ja üle 105 kg, absoluutvõitja selgub Wilks`i kehakaalu koefitsendi alusel.
 • Naised võistlevad kehakaalukategooriates -63 kg ja +63 kg.
 • NB! juhul kui naisvõistlejaid on alla 5-e võistleja, selgitatakse paremus ainult Wilks`i kehakaalu koefitsendi alusel
 • Võistkondlikku arvestusse läheb iga kooli 4 parema võistleja tulemus Wilksikoefitsendi tabeli alusel.
 1. AUTASUSTAMINE. Meeste ja naiste võitjat üliõpilaste hulgas autasustatakse medali, diplomi ja auhinnaga, teist ja kolmandat kohta autasustatakse medali, diplomi ja meenega. Peetakse kõrgkoolidevahelist arvestust: 4 parima kogutud punktide summana. Võitja kõrgkool saab karika ja diplomi. Ühel koolil võib olla mitu võistkonda.
 2. MAJANDAMINE. EASL tasub võistluste tehnilise korraldamisega seotud kulud. Osavõtjate sõidu- ja kõik muud kulud kannavad lähetavad õppeasutused või osavõtjad.
 3. REGISTREERIMINE.Kõik võistlejad peavad olema eelnevalt registreeritud, vastasel juhul võistlema ei lubata.

Võistleja andmed (nimi, sünnikuupäev, kõrgkool (v.a. Maakond või linn), kaaluklass, kontakttelefon) tuleb saata peep.pall@ut.eeja peep@joudjavaim.ee e-mailidele. Registreerimine toimub ajavahemikul 6. aprill  – 24.aprill 2016. Hiljem võistlejaid juurde registreerida ei saa!

NB! Kui registreeritud võistleja soovib muuta oma kaalukategooriat, siis peab ta saatma selleks uue teavituse, enne 1.05. 2016.

Esialgselt registreeritud võistlejad, kes ei soovi muuta kaalukategooriat, ei ole kohustatud saatma teistkordset võistlemise kinnitust, vaid on automaatselt lisatud võistlejate lõpliku nimekirja.

Eelregistreeritud ja lõplikult registreeritud võistlejad avalikustatakse jooksvalt:

www.easl.ee

www.joudjavaim.ee

 1. DOPINGUKONTROLL. Dopingukontrolli teostab Eesti Antidopingu Keskus koostöös Rahvusvahelise Jõutõsteliiduga (IPF). Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks ajavahemikus 6.aprill – 7. mai 2016. Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist võrdsustatakse positiivse dopinguprooviga, ja sportlast võistlustele ei lubata. Võistlustel või võistlusvälisel testimisel antud positiivse dopinguproovi korral tuleb sportlasel tagastada EASL-le karikad, medalid ja muud auhinnad. Võistlusväliselt või võistlustel antud positiivse dopinguproovi korral määratakse sportlasele IPF-i ja EJTL-i poolt kuni kaheaastane võistluskeeld ja trahv kuni 1500 EUR. Trahvi määrab Eesti Jõutõsteliidu distsiplinaarkomisjon.