Skip to main content
Otsi
0

Privaatsuspoliitika

KLIENDI INFO KASUTAMINE

 1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku E-poele enda isikuandmete töötlemiseks.
 2. Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud isikuandmed kantakse E-poe kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.
 3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
 4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi ja tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, epost, telefon, aadress, postiindeks, linn/asula/küla, tarnimisviis, E-poe Müügitingimustega nõustumine, vabatekstina sisestatud märkused).
 5. Isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, edastatakse vahendusteenust osutavaile ettevõtteile.
 6. E-pood kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
 7. Klient annab E-poele nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse.

VASTUTUS

 1. E-pood vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab E-poe ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 2. E-pood ei vastuta teile tekitatud kahjude või kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida E-pood ei saanud mõjutada või ette näha.

KASUTAMISTINGIMUSED

 1. Müügitingimustes toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
 2. Tellimuse esitamisega nõustub Klient Kasutuslepingus toodud tingimustega.

 

OÜ Jõud ja Vaim

Kehtib alates 19.10.2015